o harmonicznym

Encyklopedia PWN

tonacja
[łac. < gr.],
muz. podstawa melodyczno-harmoniczna utworu w systemie dur-moll, wyznaczona przez związki funkcyjne między dźwiękami i akordami danej gamy durowej lub molowej;
triada
[łac. < gr.],
muz. w harmonice systemu dur–moll grupa 3 akordów
muz. współbrzmienie 3 dźwięków, oddalonych zwykle o interwał tercji wielkiej lub małej (tercja);
tuner
[ang.],
nazwa części składowej odbiornika radiofonicznego lub odbiornika telewizyjnego, w której zachodzi wyodrębnienie sygnału pożądanego ze wszystkich sygnałów docierających do wejścia t. z anteny, a także przetworzenie tego sygnału do postaci umożliwiającej sterowanie końcowymi urządzeniami odbiornika (np. głośnikiem, kineskopem lub monitorem ciekłokrystalicznym);
złoty podział, podział harmoniczny,
mat., szt. plast. podział odcinka o długości a na odcinki o długości x i ax, które spełniają warunek ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia