o harmonicznym

Encyklopedia PWN

fiz. składowe drgań (akustyczne, elektr., mech.) o częstości równej wielokrotności częstości podstawowej
muz. w systemie dur-moll funkcja kumulowania i rozładowywania napięcia przypisywana odpowiednim dźwiękom skali i akordom na nich zbudowanym; potocznie — akord o określonej strukturze, także jego literowo-cyfrowy symbol.
generacja harmonicznych światła, powielanie częstości światła,
wytwarzanie z promieniowania laserowego o częst. podstawowej (ω) promieniowania o częst. będących wielokrotnością częst. podstawowej (2ω, 3ω, ... , );
muz. w sytemie dur-moll funkcja kumulowania napięcia lub jego rozładowywania przyporządkowana odpowiednim dźwiękom skali i akordom zbudowany na nich
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
oscylator
[łac.],
fiz. układ fiz. (mech., elektr.) wykonujący drgania wokół położenia równowagi trwałej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia