nurkowy

Encyklopedia PWN

Anochin Siergiej N., ur. 1 IV 1910, Moskwa, zm. 15 IV 1986, tamże,
ros. pilot doświadczalny;
urządzenie przekazujące otoczeniu ciepło powstające na miejscu, w wyniku przetwarzania innych rodzajów energii (grzejnictwo elektryczne, g. gazowe, naftowe, spirytusowe) lub doprowadzone z zewnątrz (np. z ciepłowni) za pomocą nośników ciepła, np. gorącej wody, pary wodnej, powietrza;
dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniami, projektowaniem, budową i użytkowaniem budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich;
pikowanie
[fr.],
lotn. dawne określenie lotu nurkowego; → lot.
państw. przedsiębiorstwo armatorskie, zał. 1951 w wyniku reorganizacji przedsiębiorstw żeglugi i administracji mor., z siedzibą w Gdyni;
lotn. figura akrobacji lotn.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia