numeryczne

Encyklopedia PWN

numeryczne metody, analiza numeryczna, matematyka obliczeniowa,
dział wiedzy poświęcony konstruowaniu i analizie metod (algorytmów) umożliwiających rozwiązywanie różnorodnych zadań matematycznych (z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej, teorii aproksymacji, równań różniczkowych, całkowych i in.) za pomocą działań arytmetycznych.
model przestrzeni geogr. w postaci wielowarstwowej bazy danych, zapisany na dysku magnet. lub płycie CD;
model numeryczny terenu, ang. Digital Terrain Model, DTM, NMT,
dyskretna (numeryczna) reprezentacja ukształtowania wybranej części powierzchni Ziemi (lub innego ciała niebieskiego);
przewidywanie stanu atmosfery i związanych z nim zjawisk meteorologicznych dotyczących określonego obszaru i przedziału czasu.
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia