nowotwory łagodne

Encyklopedia PWN

med. tkanka wywodząca się z prawidłowych tkanek ustroju, lecz wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrastająca się w sposób niekontrolowany, nie poddający się czynnikom regulującym wzrost, dojrzewanie i czynności komórek, rosnący mimo wyeliminowania przyczyny, jeżeli jest ona znana (nowotworzenie);
łagodny rozrost stercza, przerost gruczołu krokowego (prostaty),
gruczolak gruczołu krokowego (uważany niekiedy za nowotwór łagodny);
med. rozwój tkanki nowotworowej;
med. dziedzina chirurgii, chirurgia klatki piersiowej;
med. zaburzenie wytwarzania immunoglobulin;
med. każdy dający się wykryć klinicznie nadmiar tkankowy; ograniczona wyniosłość powierzchni narządu lub też powiększenie się, czyli obrzmienie narządu w całości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia