noworodków

Encyklopedia PWN

groźne dla życia i rozwoju noworodka zaburzenie oddychania i krążenia krwi oraz zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, mogące rozpocząć się przed porodem, w czasie porodu lub zaraz po urodzeniu;
choroba wywołana niezgodnością antygenową grup krwi pomiędzy matką i płodem.
jeden z objawów hemolitycznej choroby noworodków powstający w wyniku nadmiernego rozpadu krwinek czerwonych;
postać krwotocznej choroby noworodków;
objaw fizjol. występujący u noworodków w okresie od 3. do 7. dnia życia;
rodzaj liszajca wywołany zakażeniem gronkowcami i paciorkowcami;
dziecko od chwili narodzin i zaciśnięcia pępowiny (zamknięcia krążenia płodowego krwi między matką i dzieckiem) do ukończenia pierwszego miesiąca życia;
inkubator
[łac. incubo ‘leżę na czymś’, ‘wysiaduję jajo’],
med. autonomiczne urządzenie w postaci przezroczystej skrzyni wykonanej z tworzywa, w pełni automatycznie klimatyzowanej, z leżem dla noworodka;
med. choroba objawiająca się występowaniem na skórze i błonach śluzowych pęcherzy różnej wielkości;
choroby występujące w okresie noworodkowym, niemowlęcym, w wieku przedszkolnym i szkolnym, aż do pełnej dojrzałości;
med. niezgodność antygenowa między dawcą i biorcą krwi lub między kobietą ciężarną i płodem, prowadząca do alloimmunizacji (tj. wytworzenia stanu odporności na obcy antygen) i związanych z tym powikłań.
schorzenie dziedziczne (dziedziczenie autosomalne recesywne), polegające na nieprawidłowym wydzielaniu wszystkich gruczołów wydzielania zewnętrznego;
fizjol. stan funkcjonalny mózgu, przeciwny do czuwania, charakteryzujący się silnie obniżoną łącznością zmysłową organizmu ze środowiskiem.
adaptacja
[łac.],
przystosowanie,
biol. zjawisko przystosowania się organizmów do wykonywanych funkcji życiowych, wyrażające się w specyficznych właściwościach procesów metabolicznych, cech anatomicznych oraz czynności fizjologicznych i behawioralnych w zmienionych warunkach środowiska.
termin wprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia na określenie alkoholizmu w szerszym ujęciu, rozumianego jako całokształt patologii społecznej związanej z piciem i nadużywaniem napojów alkoholowych.
botulizm, zatrucie jadem kiełbasianym,
szczególna postać zatrucia pokarmowego;
med., wet. grupa chorób wywoływanych przez 3 gatunki chlamydii;
anat. nieskostniałe części czaszki noworodków ssaków (także człowieka), występujące w miejscach skrzyżowania gł. szwów czaszkowych;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

noworodek «dziecko od chwili urodzenia do 4 – 6 tygodnia życia»
• noworodkowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia