nowoczesny

Encyklopedia PWN

dyscyplina sportowa
racjonalna organizacja polityczna charakterystyczna, od początku czasów nowożytnych, dla krajów europejskiego kręgu kulturowego.
administracja
[łac.],
zawiadywanie, zarządzanie, także zespół zarządzający (kierujący) czymś.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw.
termin upowszechniony na gruncie amerykańskiej wiedzy o literaturze w późnych latach 70., stosowany retrospektywnie na oznaczenie zróżnicowanego wewnętrznie zespołu zjawisk (koncepcji teoretycznych, praktyk analitycznych, stanowisk i tendencji oraz sposobów ich opisu) we współczesnej myśli humanistycznej, które pojawiły się w końcu lat 60. we Francji i w Stanach Zjednoczonych.
Apollinaire
[apolinẹ:r]
Guillaume Wymowa, właśc. Wilhelm Apollinaris Kostrowicki, ur. 26 VIII 1880, Rzym, zm. 9 XI 1918, Paryż,
francuski poeta i prozaik, pochodzenia polskiego.
stolica Niemiec położona we wschodniej części kraju, na Pojezierzu Brandenburskim, w Pradolinie Warsz.-Berlińskiej, nad Sprewą, u jej ujścia do Haweli.
technika
[gr.],
dziedzina ludzkiej działalności, której celem jest oparte na wiedzy (na podstawach naukowych) produkowanie rzeczy i wywoływanie zjawisk niewystępujących w przyrodzie oraz przekształcanie wytworów przyrody;
Tokio, Tōkyō Wymowa,
stolica Japonii, w środkowej części wyspy Honsiu, na niz. Kantō, u ujścia 3 rz.: Ara, Edo i Sumida do Zat. Tokijskiej (O. Spokojny).
Almqvist
[ạlmkwist]
Osvald Wymowa, ur. 2 X 1884, Trankil (Värmland), zm. 6 IV 1950, Sztokholm,
architekt szwedzki, pionier nowoczesnej architektury w Szwecji;
chirurgia urazowa, traumatologia,
dział medycyny klinicznej wyodrębniony z ortopedii, obejmujący leczenie obrażeń ciała spowodowanych urazami;
CIAM, fr. Les Congrés Internationaux de l’architecture moderne, Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej,
organizacja utworzona 1928 w La Sarraz (Szwajcaria; I kongres) przez grupę awangardowych architektów (m.in. A. Aalto, Le Corbusier, S. Giedion, W. Gropius), urbanistów, malarzy i rzeźbiarzy;
Czochralski Jan, pseud. Jan Pałucki, ur. 23 X 1885, Kcynia, zm. 22 IV 1953, Poznań,
polski chemik, metaloznawca, twórca podstaw nowoczesnej elektroniki.
Dąbrowski Jerzy, ur. 8 IX 1899, Nieborów, zm. 17 IX 1967, Renton (USA),
polski konstruktor samolotów, projektant nowoczesnego profilu skrzydła.
historyczny proces ograniczania znaczenia i wpływu chrześcijaństwa w kulturze i życiu społecznym.
Edison
[ẹdısən]
Thomas Alva Wymowa, ur. 11 II 1847, Milan (stan Ohio), zm. 18 X 1931, West Orange (stan New Jersey),
wynalazca amerykański.
Eratostenes z Cyreny, Eratosthénēs, ur. ok. 275 p.n.e., Cyrena (Libia), zm. ok. 194 p.n.e., Aleksandria,
grecki filozof, astronom, matematyk i geograf.

Słownik języka polskiego PWN

nowoczesny
1. «właściwy nowym czasom»
2. «o ludziach: postępowy; też: świadczący o takiej cesze»

• nowocześnie • nowoczesność
pięciobój nowoczesny «dyscyplina sportowa złożona z terenowej jazdy konnej z przeszkodami, szermierki na szpady, strzelania z pistoletu do tarczy, pływania kraulem i biegu przełajowego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia