nowa

Encyklopedia PWN

współczesny kierunek mikroekonomii, stosujący teorię gier do badania zachowań przedsiębiorstw w warunkach konkurencji niedoskonałej;
Nowa Ekonomiczna Polityka (NEP), ros. Nowaja ekonomiczeskaja politika,
przejściowe (1921–29) przywrócenie mechanizmów rynkowych w gospodarce sowieckiej;
formacja poet., która wyłoniła się z ruchu młodolit. w Polsce na przeł. lat 60. i 70.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia