nowa

Encyklopedia PWN

archip. na Oceanie Spokojnym, od 1980 niepodległe państwo Vanuatu, w Oceanii.
miesięcznik polit., wyd. w Warszawie od 1986 poza cenzurą, od 1991 oficjalnie;
gwiazdy zmienne wybuchowe wykazujące maksima jasności o amplitudzie 2–7 wielkości gwiazdowych i czasie trwania od kilku do kilkunastu dni, powtarzające się cyklicznie co kilkanaście–kilkaset dni;
Nowe Kauszany, Căuşeni,
m. w Mołdawii.
w. w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim (gmina Babimost), na pograniczu Pojezierza Łagowskiego i Bruzdy Zbąszyńskiej, na północnym skraju Jez. Wojnowskiego;
miesięcznik kult. o formule przeglądu lit.-nauk., wyd. od 1949 w Warszawie (od 1957 dwutygodnik, od 1982 miesięcznik);
miasto w woj. lubuskim, w powiecie nowosolskim, na obszarze Wzgórz Dalkowskich, nad Białą Wodą.
dzielnica we wschodniej części Poznania, na pr. brzegu Warty oraz nad jej dopływami Cybinką i Główną;
m. powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim, na pograniczu Pojezierza Brodnickiego i Garbu Lubawskiego, nad Drwęcą.
Nowe Miasto nad Metują, Nové Město nad Metují,
m. w północnych Czechach, w kraju hradeckim, nad Metują, w pobliżu granicy z Polską.
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Doliny Białobrzeskiej, na l. wysokim brzegu Pilicy.
Nowe Miasto nad Wagiem, Nové Mesto nad Váhom,
m. w zachodniej Słowacji, w kraju trenczyńskim, nad Wagiem. Wzmiankowane od XIII w.
w. gminna w województwie wielkopol. (pow. średzki), na l. brzegu Warty;
Nowe Niderlandy, Nieuw Nederland,
kolonia hol. w Ameryce Północnej, między rzeką Delaware i ujściem rzeki Hudson, utw. 1624;
autorytarny system polit. w Brazylii 1937–45;
ekon. w operacjach refundowania długu, kwota, o którą wartość nominalna nowo emitowanych papierów wartościowych jest wyższa od wartości papierów, których termin płatności właśnie upływa;
gwiazdy zmienne, których nagłe pojaśnienie obserwuje się w zakresie promieniowania rentgenowskiego;
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, przy południowo-zachodniej granicy Kalisza.
techn. wysokoniklowe → mosiądze.
czasopismo pedag., wyd. 1906–14 w Warszawie;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

nowy II «człowiek właśnie przybyły, dopiero co poznany lub początkujący w jakimś zawodzie»
• nowa
gwiazda nowa «gwiazda, której jasność zwiększa się nagle i szybko»
Nowa Fala «nurt w filmie francuskim końca lat 50.»
• nowofalowy
nowa lewica «ideologia i ruch społeczny w drugiej połowie XX w., wyrażające rozczarowanie zarówno kapitalizmem, jak i komunizmem w Europie Wschodniej»
od nowa «jeszcze raz od początku»
nowe «to, co nowe, nowoczesne, postępowe»
kalendarz gregoriański, nowego stylu «kalendarz słoneczny używany obecnie w większości krajów świata»
kłaść się na nowy kurs «zmieniać kierunek poruszania się statku, samolotu»
nowy I
1. «niedawno zrobiony, nabyty lub właśnie powstały, założony»
2. «taki, który zajął miejsce poprzedniego»
3. «o ludziach: spotykany po raz pierwszy, dopiero co poznany lub będący od niedawna w jakimś środowisku»
4. «od niedawna istniejący, właśnie wynaleziony»
5. «następny, dalszy»
6. «zwykle o roślinach lub ich częściach: świeżo wyrosły lub świeżo dojrzały»

• nowiutki, nowiuśki, nowiuchny, nowiuteńki, nowiusieńki
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
Nowy Świat «kontynent półkuli zachodniej – Ameryka Północna i Ameryka Południowa»
Nowy Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między połową I a połową II w. n.e., stanowiący część Biblii»
• nowotestamentowy, nowotestamentalny
położyć się na nowy kurs «zmienić kierunek poruszania się statku, samolotu»
po nowemu pot. «w nowy sposób»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia