nowa

Encyklopedia PWN

dzielnica samorządowa we wschodniej części Krakowa, nad Wisłą oraz jej lewymi dopływami Dłubnią i Potokiem Kościelnickim;
współczesny kierunek w makroekonomii, który rozwinął się w latach 70. XX w.
nowa krytyka: nouvelle critique Wymowa,
nowa lewica, ang. New Left, fr. La nouvelle Gauche, niem. Neue Linke,
radykalny ruch ideologiczny i społeczno-polityczny skupiający młodzież studencką i część intelektualistów akademickich, rozwijający się w latach 60. w USA i krajach Europy Zachodniej, odrzucający założenia programowe, styl myślenia i formy działania „starej lewicy” (marksizmu-leninizmu i socjaldemokracji); niekiedy zw. goszyzmem.
nabytki Marchii Brandenburskiej na północ od dolnej Warty i Noteci, uzyskane w XIII w., → Marchia Nowa.
Nowa Południowa Walia, New South Wales,
stan w południowo-wschodniej części Australii, nad O. Spokojnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia