normatywny

Encyklopedia PWN

zbiór teorii normatywnych poświęconych badaniu metod wyboru optymalnego działania (ich celem jest tworzenie i analizowanie modeli idealizacyjnych, a nie opis rzeczywistości).
dekret
[łac. decretum ‘rozstrzygnięcie, decyzja’]:
akt normatywny wydawany przez króla, → dekret (3).
akty normatywne wydawane przez króla bez udziału sejmu w Polsce XV–XVI w.;
deontologia
[gr. déon ‘to, co powinno być’, ‘obowiązek’, lógos ‘nauka’, ‘teoria’],
dział etyki normatywnej — teoria powinności;
derogacja
[łac. derogatio ‘usunięcie’],
uchylenie mocy obowiązującej przepisu prawnego lub aktu normatywnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia