normatywny

Encyklopedia PWN

zbiór ksiąg świętych w judaizmie i chrześcijaństwie.
Binding
[bı̣ndıŋ]
Karl Ludwig, ur. 4 VI 1841, Frankfurt n. Menem, zm. 7 IV 1920, Freiburg,
prawnik niem.; specjalista w dziedzinie prawa karnego;
certyfikacja
[łac. certificare ‘czynić pewnym’],
postępowanie prowadzone przez niezależną jednostkę (organizację lub osobę) w celu wykazania, że istnieje stosowne zaufanie, iż należycie opisany (zdefiniowany) wyrób, proces (postępowanie) lub usługa są zgodne z określonymi wymaganiami, tj. z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.
certyfikat
[średniow. łacina certificatus ‘poświadczony’],
dokument (zastrzeżony znak), wydany (nadany) zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że został zapewniony odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą albo innymi dokumentami normatywnymi;
Czambel Samo, ur. 1 IX 1850, Slovenská L’upča k. Bańskiej Bystrzycy, zm. 18 XII 1909, Csillaghegy (obecnie w Budapeszcie),
filolog słowacki, badacz historii i dialektów języka słowackiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia