normalnym

Encyklopedia PWN

krystal. mat. konstrukcja związana z siecią przestrzenną kryształu;
Stoch Kamil, ur. 25 V 1987, Zakopane,
skoczek narciarski;
geod. potocznie wielkość oznaczająca wzniesienie danego punktu nad poziomem morza;
techn. skutek zużywania elementów i zespołów maszyn: ubytek masy i trwałe odkształcenia warstw wierzchnich oraz fizykochemiczne zmiany w miejscach tarcia;
agramatyzm
[gr. agrámmatos ‘analfabeta’, ‘niewykształcony’],
niezdolność tworzenia prawidłowych form gramatycznych, trudności w budowaniu zdań;
geofiz. różnice między polem geomagnetycznym zmierzonym na danym obszarze a polem odniesienia IGRF (International Geomagnetic Reference Field — Międzynarodowe Geomagnetyczne Pole Odniesienia);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia