normalnym

Encyklopedia PWN

geomorfologiczny cykl, cykl denudacyjny,
cykl przemian i rozwoju rzeźby jakiegoś obszaru pod wpływem czynników rzeźbotwórczych, które przeważnie prowadzą do obniżenia wyniosłości na powierzchni Ziemi (denudacja).
automatyczna broń strzelecka przeznaczona do strzelania ogniem ciągłym (krótkimi i długimi seriami), wyjątkowo ogniem pojedynczym, szybkostrzelność teoret. do ok. 1500 strzałów/min,
liczba cząsteczek w 1 m3 gazu doskonałego w warunkach normalnych (pod ciśnieniem 101 325 Pa, w temperaturze 0°C);
paradygmat
[gr. parádeigma ‘wzór’],
ogólnie uznane osiągnięcie naukowe (teoria naukowa),
mat. szczelne pokrycie płaszczyzny jednym lub kilkoma rodzajami nie nakładających się na siebie wielokątów (płytek);
Schlierenzauer Gregor, ur. 7 I 1990, Innsbruck,
austriacki skoczek narciarski;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia