normalnym

Encyklopedia PWN

med. procedura leczn. mająca na celu zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych komórki jajowej przez plemnik;
prawo w procesie sądowym (cywilnym i karnym) i postępowaniu adm. oznacza wstrzymanie normalnego biegu postępowania na skutek zajścia zdarzeń o charakterze przejściowym, które uniemożliwiają dalszy prawidłowy bieg postępowania;
zgodność, konkordancja,
geol. wzajemny stosunek stykających się ze sobą 2 warstw skał osadowych (lub zespołów warstw) będący wynikiem ich normalnego następstwa, czyli takiego, w którym młodsze warstwy leżą równolegle i bez przerw (luka stratygraficzna) na warstwach starszych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia