normalnym

Encyklopedia PWN

rozkład normalny, rozkład Gaussa,
mat., statyst. jeden z najczęściej spotykanych w praktyce rozkładów prawdopodobieństwa typu ciągłego, → rozkład zmiennej losowej.
drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
Małysz Adam, ur. 3 XII 1977, Wisła,
skoczek narciarski;
kurtoza
[gr.],
statyst. parametr określający stopień koncentracji rozkładu zmiennej losowej wokół wartości oczekiwanej;
Marshall
[ma:rszl]
Alfred Wymowa, ur. 26 VII 1842, Londyn, zm. 12 VII 1924, Cambridge,
brytyjski ekonomista, z wykształcenia matematyk.
miara sił wewn. powstających w ciele odkształcanym pod wpływem obciążenia zewn., oddziaływania temperatury (n. cieplne), obróbki cieplnej (np. n. hartownicze), procesu krzepnięcia (n. odlewnicze) i in. oddziaływań zewn. (odkształceń plast., połączeń skurczowych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia