normalnym

Encyklopedia PWN

mat. dla podrozmaitości N w rozmaitości M jest to podzbiór otwarty UM, zawierający N i taki, że istnieje retrakcja deformacyjna UN; intuicyjnie znaczy to, że otoczenie U jest „pogrubieniem” N w M, które można w sposób ciągły z powrotem „zgnieść” do jego podzbioru N;
mat. płaszczyzna prostopadła do wektora stycznego w danym punkcie krzywej gładkiej.
stężenie roztworu wyrażane stosunkiem liczby gramorównoważników składnika do objętości roztworu;
ekon. zysk przedsiębiorstwa występujący, gdy cena zrównuje się z minimum przeciętnych długookresowych kosztów całkowitych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia