normalny

Encyklopedia PWN

mieszanina gazów, które tworzą atmosferę ziemską;
probit
[łac.],
mat. liczba charakteryzująca prawdopodobieństwo danego zdarzenia — p. zdarzenia o prawdopodobieństwie p wyraża się wzorem: probit(p) = Φ–1(p), gdzie Φ jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego (rozkład zmiennej losowej);
podstawowa wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca ruch;
rozkład zmiennej losowej, rozkład prawdopodobieństwa,
mat. miara prawdopodobieństwa wyznaczona przez zmienną losową w zbiorze jej możliwych wartości.
Schlierenzauer Gregor, ur. 7 I 1990, Innsbruck,
austriacki skoczek narciarski;
krystal. mat. konstrukcja związana z siecią przestrzenną kryształu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia