normalny

Encyklopedia PWN

mech. funkcja naprężeń (zależność naprężęnie–odkształcenie), będąca miarą niebezpieczeństwa zniszczenia materiału w danym punkcie;
stałe (bezpostaciowe) lub ciekłe substancje pachnące wytwarzane przez drzewa i krzewy w wyniku normalnej przemiany materii lub jako substancje ochronne, wydzielane wskutek uszkodzenia tkanek roślin (np. nacięć pnia);
zapłodnienie, fertylizacja,
w przebiegu rozmażania płciowego, połączenie gamety żeńskiej (komórki jajowej) i męskiej (plemnika) w jedną komórkę, zw. zygotą, która daje początek nowemu organizmowi.
med. procedura leczn. mająca na celu zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych komórki jajowej przez plemnik;
prawo w procesie sądowym (cywilnym i karnym) i postępowaniu adm. oznacza wstrzymanie normalnego biegu postępowania na skutek zajścia zdarzeń o charakterze przejściowym, które uniemożliwiają dalszy prawidłowy bieg postępowania;
mat. dla danej funkcji zespolonej — zbiór punktów, których otoczenia pod wpływem iteracji tej funkcji zachowują się bardzo nieregularnie (iteracje te poszczególne punkty z otoczenia przeprowadzają w różne rejony przestrzeni zespolonej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia