non legato

Encyklopedia PWN

legato
[wł. < łac.],
muz. rodzaj artykulacji, polegający na ścisłym łączeniu następujących po sobie dźwięków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia