nominalna

Encyklopedia PWN

cena bieżąca, aktualna cena rynkowa.
log. wyjaśnienie znaczenia wyrazu przez podanie wyrazów z nim równoznacznych.
językozn. struktura składniowa, której ośrodkiem jest rzeczownik, → grupa imienna.
łączne wypłaty pieniężne i wartość świadczeń zaliczanych do wynagrodzenia, wypłacone pracownikowi w określonym czasie (miesiącu, roku), liczone w walucie bieżącej danego kraju.
metodol. układ założeń przyjmowanych w danej nauce w celu ułatwienia (lub umożliwienia) rozwiązania pewnego problemu badawczego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia