niskociśnieniowy

Encyklopedia PWN

polimer o budowie [–CH2–CH2–]n, otrzymywany w wyniku polimeryzacji etylenu (etenu).
urządzenie roln. stosowane gł. do parowania ziemniaków z przeznaczeniem do bezpośredniego skarmiania lub zakiszania.
Michelin
[miszlę̣] Wymowa,
właśc. Compagnie Générale Des Establissments Michelin, Wymowa
francuska spółka akcyjna,
Natta Giulio, ur. 26 II 1903, Imperia, zm. 2 V 1979, Bergamo,
chemik włoski;
tworzywa sztuczne, tworzywa wielkocząsteczkowe,
materiały, których głównym składnikiem są polimery, najczęściej organiczne;
włókna syntetyczne otrzymywane z polietylenu niskociśnieniowego (mają lepsze właściwości) lub polietylenu wysokociśnieniowego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia