niskie

Encyklopedia PWN

prawo przestępstwo zagrożone niższą karą niż zbrodnia; w pol. Kodeksie karnym w. jest zagrożony karą przekraczającą 1 miesiąc pozbawienia wolności, karą ograniczenia wolności lub karą grzywny powyżej 30 stawek dziennych;
cykl produkcyjny wytapiania metali w piecu hutniczym;
mat. dla macierzy kwadratowej A = (aij) stopnia n o składowych aij z ustalonego pierścienia przemiennego R (np. z ciała) — funkcja przyporządkowująca tej macierzy element det(A)
wyżarzanie prowadzone w temperaturze niższej od temp. rekrystalizacji;
wyżarzanie przez nagrzanie do temp. nieco niższej od temp. solidusu i długotrwałe wygrzanie;
Yugur, zw. też żółtymi Ujgurami,
grupa etniczna zamieszkująca północno-zachodnie Chiny, posiadająca status oficjalnie uznanej narodowości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia