niskie

Encyklopedia PWN

organ zarządzający i wykonawczy galicyjskiego Sejmu Krajowego 1861–1914;
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
aparat stosowany do odparowywania rozpuszczalnika z roztworu (lub emulsji) w celu zagęszczenia roztworu lub wydzielenia rozpuszczonych ciał stałych;
wyrośla, cecydia,
bot. zniekształcenia na różnych częściach roślin (liściach, kwiatach, owocach, łodygach, korzeniach) w postaci nabrzmień, wywoływane przez pasożytujące zwierzęta (np. galasówki, pilarze, mszyce, mątwiki) lub rośliny niższe, bakterie, grzyby;
fiz. subiektywne wrażenie słuchowe zależne głównie od częstotliwości dźwięku, wyznaczające jego położenie na skali muzycznej;
Wysowa Zdrój, do 2003 Wysowa,
w. w woj. małopol., w pow. gorlickim (gmina Uście Gorlickie), w śródgórskiej dolinie Beskidu Niskiego, na wys. 520–530 m, w pobliżu granicy ze Słowacją;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia