niskie

Encyklopedia PWN

obszar miasta Gdańska i najbliższej okolicy 1920–39; utworzone 15 XI 1920 na mocy traktatu wersalskiego, pozostawało pod protektoratem Ligi Narodów, nie posiadało pełnej suwerenności państwowej;
ekon. brak ograniczeń w zawieraniu transakcji handlowych między dwoma lub więcej państwami;
Wołoska, Nizina, Nizina Rumuńska, Câmpia Română,
rozległa niz. w południowej Rumunii i północnej Bułgarii, położona między Karpatami a Równiną Naddunajską i wyż. Dobrudży;
Worskła, Worskla, ukr. Vorskla,
rz. w Rosji i na Ukrainie, lewy dopływ Dniepru;
stacja nauk.-badawcza w środkowej części Antarktydy Wschodniej, na lądolodzie, na wys. 3488 m;
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia