nikiel stopowy

Encyklopedia PWN

stopy lekkie (gęstość 2,55–2,80 g/cm3), których gł. składnikiem jest aluminium.
elinwar
[skrót fr. él(asticité) invar(iable) ‘sprężystość stała’],
stal stopowa o składzie chem.: 36% niklu, 12% chromu, 2% krzemu, 0,8% węgla (reszta żelazo);
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
stopy, których gł. składnikiem jest kobalt, a dodatkami stopowymi są gł.: chrom (20–30%), nikiel (10–20%) i wolfram (4–15%) oraz niob, tantal, molibden, aluminium.
mangan, Mn, manganum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 25;
molibden, Mo, molybdaenum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 42;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia