nikiel

Encyklopedia PWN

nikiel, Ni, niccolum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 28;
Nikiel, Nikel,
m. w Rosji.
nikiel w postaci czarnej gąbki, otrzymywany przez wyługowanie wodorotlenkiem sodu stopu niklu z glinem;
stopy, których gł. składnikiem jest nikiel, a dodatkami stopowymi są: miedź, mangan, chrom, kobalt, wolfram, tytan, krzem.
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
materiały wykazujące ferromagnetyzm (poniżej temperatury Curie) lub ferrimagnetyzm (poniżej temperatury Néela);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia