niezrównoważonym

Encyklopedia PWN

stan biocenozy, charakteryzujący się stabilnością łańcuchów pokarmowych i zespołów (równowaga strukturalna), pełnym wykorzystaniem energii wyprodukowanej w cyklu rocznym, bez nadwyżek i deficytów (równowaga energ.) i taką gospodarką zasobami miner., w której eksport poszczególnych pierwiastków równoważy ich import do biocenozy (równowaga materiałowa).
Zygmunt Batory, Báthory Zsigmond, ur. 1572, zm. 1613, Praga,
książę Siedmiogrodu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia