niezmienników topologicznych

Encyklopedia PWN

topologia
[gr. tópos ‘miejsce’, ‘okolica’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
mat.:
charakterystyka Eulera–Poincarégo
[oilera puękarego ch.],
mat. jeden z niezmienników topologicznych (→ Eulera twierdzenie o wielościanach).
mat. liczby będące ważnymi niezmiennikami topologicznymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia