niesamoistne

Encyklopedia PWN

wyładowanie elektryczne zanikające po usunięciu czynników zewnętrznych powodujących powstawanie swobodnych nośników prądu;
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
czujnik, sensor:
creatio continua
[łac., ‘ciągłe stwarzanie’],
filoz. termin wprowadzony przez scholastykę i przejęty przez R. Descartes’a, oznaczający akt, poprzez który samoistny byt (Absolut) zachowuje w istnieniu stworzone przez siebie byty niesamoistne.
ferrimagnetyzm, antyferromagnetyzm nieskompensowany,
zjawisko antyrównoległego uporządkowania momentów magnetycznych atomów lub jonów;
ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia