niesamoistne

Encyklopedia PWN

wyładowanie elektryczne zanikające po usunięciu czynników zewnętrznych powodujących powstawanie swobodnych nośników prądu;
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
czujnik, sensor:
creatio continua
[łac., ‘ciągłe stwarzanie’],
filoz. termin wprowadzony przez scholastykę i przejęty przez R. Descartes’a, oznaczający akt, poprzez który samoistny byt (Absolut) zachowuje w istnieniu stworzone przez siebie byty niesamoistne.
ferrimagnetyzm, antyferromagnetyzm nieskompensowany,
zjawisko antyrównoległego uporządkowania momentów magnetycznych atomów lub jonów;
ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
creatio ex nihilo
[łac., ‘tworzenie z niczego’],
termin scholastyczny oznaczający podstawowy przymiot stwarzania przez byt samoistny (Absolut) bytów niesamoistnych, które są powoływane do istnienia bez udziału jakiejkolwiek uprzedniej materii.
pierwsze ogłoszenie dzieła drukiem;
Stoletow Aleksandr G., ur. 10 VIII 1839, Moskwa, zm. 27 V 1896, Włodzimierz,
fizyk rosyjski;

Słownik języka polskiego PWN

wydawnictwo niesamoistne «wydawnictwo wchodzące w skład innego wydawnictwa i połączone z nim wspólną kartą tytułową lub numeracją stron»
niesamoistny
1. «istniejący zależnie od czegoś»
2. «nietworzący odrębnej całości, związany z czymś»

• niesamoistność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia