nieregularna

Encyklopedia PWN

Chocim, Chotyn, Khotyn,
m. na Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim, na prawym brzegu Dniestru.
techn. drobne, nieregularne nierówności powierzchni części maszyn, które wraz z falistością charakteryzują mikrogeometrię powierzchni tych części;
dinozaury, Dinosauria,
nadrząd lądowych gadów naczelnych (archozaurów). Występowały od późnego triasu (ok. 200 mln lat temu) do końca kredy (65 mln lat temu) na wszystkich kontynentach; z terenów Polski znane z jurajskich tropów z Gór Świętokrzyskich oraz fragmentów szkieletów teropodów: z końca triasu z Lisowic na Śląsku (powiat lubliniecki) i wczesnej jury z Sołtykowa w Górach Świętokrzyskich.
diplopia
[gr. diplóos ‘podwójny’, ōps ‘wzrok’],
podwójne widzenie,
med. zaburzenie widzenia związane z nagłą zmianą ustawienia gałek ocznych;
minerał, arsenek miedzi Cu3As;
med. subiektywne odczucie braku tchu lub powietrza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia