nieregularna

Encyklopedia PWN

odmiana sztuki abstrakcyjnej, polegająca na operowaniu (w rzeźbie, malarstwie i grafice) formami nieregularnymi, sugerującymi kształty organiczne.
abstrakcyjna sztuka, abstrakcjonizm,
termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości;
akcent
[łac. accentus ‘przyśpiew’],
muz. wyróżnienie dźwięku lub współbrzmienia w przebiegu muz., gł. przez głośniejsze wykonanie (akcent dynamiczny, w notacji muz. zaznaczany np. sf, sfz, >), nadanie mu większej wartości rytmicznej, wydłużenie go (akcent rytmiczny) lub przez umieszczenie w wyższym rejestrze (akcent meliczny)
Arden Quin
[a. kin]
Carmelo, ur. 16 V 1913, Rivera, zm. 27 IX 2010, Paryż,
malarz urugwajski;
system metryki arabskiej oprac. przez Al-Chalila Ibn Ahmada al-Farahidiego w VIII w.;
asylabizm
[gr.],
występowanie niejednakowej liczby sylab w wersach, np. w wierszach nieregularnych, wolnych (wiersz asylabiczny).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia