nieregularna

Encyklopedia PWN

fiz. nieregularne, nieuporządkowane zachowanie się układów deterministycznych, praktycznie nieprzewidywalne w dłuższych przedziałach czasu.
druza
[niem.],
geol. nieregularna pustka w skale o ścianach pokrytych szczotkami krystalicznymi;
dyfuzja anomalna, błądzenia anomalne,
przypadkowe, niebrownowskie (Browna ruchy) przemieszczanie się obiektów, np. nieregularne szybowanie albatrosów nad powierzchnią oceanu w poszukiwaniu pożywienia lub obserwowane pod mikroskopem nieregularne przeloty bakterii Coli („chemotaksówki”) między przypadkowo rozmieszczonymi chemoatraktantami czy makroskopowe, przypadkowe przemieszczenia jonu He4+ w nadciekłym helu.
najbliższa, nieregularna gromada galaktyk;
kwartalnik kult., wyd. w Lublinie od 1989 przez Stow. Lit. „Kresy”;
lekka, nieregularna polska kawaleria, zorganizowana na początku XVII w. przez A.J. Lisowskiego, licząca w różnych okresach od 2 do 20 tysięcy żołnierzy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia