nieregularna

Encyklopedia PWN

koncepcja teoretyczna i postawa światopoglądowa oparta na indywidualistycznej koncepcji człowieka i społeczeństwa, głosząca, że wolność [łac. liberalis ‘dotyczący wolności’] i nieskrępowana przymusem politycznym działalność jednostek mają wartość nadrzędną i są najpewniejszym źródłem postępu we wszystkich sferach życia zbiorowego.
mat. liczby naturalne p >  1, które oprócz jedynki i samych siebie nie mają żadnych innych dzielników: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...;
Lokalna Grupa Galaktyk, Grupa Lokalna, Układ Lokalny,
luźna grupa galaktyk związanych siłami grawitacyjnymi, do której należy nasza Galaktyka;
zespół zagadnień i środków związanych z użytkowaniem statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów i in.);
Lwów, L'wiw, L'viv,
największe miasto w zachodniej części Ukrainy, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego;
zespół pałacowo-ogrodowy na terenach dawnego Ujazdowa, ukształtowany w XVII–XIX w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia