nieoznaczony

Encyklopedia PWN

mat. układ równań mający więcej niż jedno rozwiązanie (w szczególności — nieskończenie wiele rozwiązań).
mat. wyrażenia postaci f(x)/g(x), fg, f · g, fg, które w granicy, dla xa lub x → ±∞, przybierają (odpowiednio) postać 0/0 lub ∞/∞, ∞ – ∞, 0 · ∞, 00 lub ∞0 lub 1;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
orzeczenie sądu, co do istoty sprawy kończące postępowanie w sprawie, wydane (z reguły) po przeprowadzeniu rozprawy;
mat. postępowanie prowadzące do obliczenia całki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia