nieokresowe

Encyklopedia PWN

widmo sygnału, widmo przebiegu wielkości,
rozkład wartości określonej wielkości fizycznej charakteryzującej sygnał w zależności od jego częstotliwości;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
multiwibrator
[łac.],
przerzutnik,
układ elektroniczny generujący okresowe lub nieokresowe przebiegi elektr., zwykle o kształcie zbliżonym do prostokątnego, w wyniku przełączania (przerzutu) układu między 2 wyróżnionymi stanami (stabilnymi lub kwazistabilnymi);
zbiór następujących po sobie kolejno wartości tej samej wielkości fiz. (np.: napięcia elektr., temperatury, ciśnienia akustycznego);
mat. przedstawienie liczby rzeczywistej w postaci ułamka dziesiętnego, w którym po przecinku dziesiętnym występuje nieskończona liczba cyfr, np.: 2,102030405... , 1,333... , 0,2000... (jest przyjęte, że nieskończony ciąg samych zer pomija się);
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia