niemiecka

Encyklopedia PWN

kolonia niem. w południowo-zachodniej Afryce;
Niemiecka Afryka Wschodnia, Deutsch-Ostafrika,
nazwa kolonii niem. obejmującej Tanganikę (1884–1919) oraz (koniec XIX w.–1916) terytoria ob. państw Rwanda i Burundi.
Niemiecka Akademia Przyrodników — Leopoldina, niem. Deutsche Akademie der Naturforscher — Leopoldina, Leopoldnisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher,
najstarsze niem. towarzystwo nauk., zał. 1652 w Schweinfurcie;
Niemiecka Chrześcijańska Partia Ludowa, niem. Deutsche Christliche Volkspartei (DCVP),
gł. reprezentacja polit. katolików niem. w Polsce;
Niemiecka, Nizina, Nizina Północnoniemiecka, Norddeutsches Tiefland, Norddeutsche Tiefebene,
część Niz. Zachodnioeuropejskiej, w Niemczech, pomiędzy dolinami Odry i Nysy Łużyckiej na wschodzie a doliną Ems na zachodzie, morzami: Północnym i Bałtyckim na północy a Średniogórzem Niem. i Masywem Czeskim na południu;
Niemiecka Partia Ludowa, niem. Deutsche Volkspartei (DVP),
centroprawicowe ugrupowanie polityczne,
Niemiecka Partia Pracy w Polsce, niem. Deutsche Arbeitspartei in Polen (DAP),
partia o charakterze socjaldemokr. zał. 1922 w Łodzi;
Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), Deutsche Demokratische Republik (DDR),
→ Niemcy (Historia).
Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce, niem. Deutsche Sozialistische Arbeitspartei in Polen (DSAP),
partia polit. powstała z połączenia śląskiej Niem. Partii Socjaldemokr. (niem. Deutsche Sozialdemokratische Partei, DSP; powstała 1922) i łódzkiej Niemieckiej Partii Pracy w Polsce; 1924 połączyła się (1929 ostatecznie) z działającą na Pomorzu Niem. Socjaldemokr. Partią Polski (niem. Deutsche Sozialdemokratische Partei Polens).
Niemiecka Wspólnota Badawcza, niem. Deutsche Forschungsgemeinschaft,
ogólnoniem. stowarzyszenie wyższej użyteczności,
Niemiecka Wspólnota Pracy „Pojednanie i Przyszłość”, Deutsche Arbeitsgemeinschaft „Versöhnung und Zukunft”,
organizacja niem. mniejszości w Polsce, utworzona XI 1990 w Katowicach, w celu stworzenia więzi między Polakami a Niemcami, jako obywatelami Europy
policyjno-wojskowy system administracji III Rzeszy na terytorium II RP, zajętym IX 1939 w wyniku niemieckiej agresji oraz po podziale państwa polskiego, dokonanym przez Niemcy i ZSRR (na podstawie układu o przyjaźni i granicy, zawartego 28 IX 1939, korygującego ustalenia paktu Ribbentrop–Mołotow z 23 VIII 1939).
Fundacja Niemiecka, niem. Deutsche Stiftung,
formalnie niezależna organizacja niem., działająca 1920–40, w rzeczywistości podporządkowana min. spraw zagranicznych i realizująca jego wytyczne na terenach utraconych przez Niemcy na mocy traktatu wersalskiego;
Rzesza Niemiecka, niem. Deutsches Reich Wymowa,
określenie hist. państwa niemieckiego.
zawarta 18 VI 1935 w Londynie w formie wymiany not między min. spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii S. Hoarem a specjalnym ambasadorem Niemiec J. von Ribbentropem;
termin wprowadzony przez (wywodzącego się z jej tradycji) F. Engelsa na określenie okresu w rozwoju filozofii od I. Kanta przez J.G. Fichtego, F.W. Schellinga do G.W.F. Hegla oraz szkoły heglowskiej;

Słownik języka polskiego PWN

miasto na prawie niemieckim, magdeburskim «w średniowieczu: miasto mające organizację prawną wzorowaną na prawie miejskim Magdeburga»
osadnictwo na prawie niemieckim «nadawanie w XIII i XIV w. wsiom i miastom nowo zakładanym lub istniejącym ustawodawstwa wzorowanego na prawie niemieckim»
język niemiecki «urzędowy język w Niemczech i w Austrii, jeden z języków urzędowych w Belgii, Szwajcarii i Luksemburgu»
niemiecki I «dotyczący Niemiec, Niemców»
• niemieckość
niemiecki II «język niemiecki»
owczarek alzacki, niemiecki «duży pies o gładkiej, czarnej i podpalanej sierści, sterczących uszach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia