niemiecka

Encyklopedia PWN

kolonia niem. w południowo-zachodniej Afryce;
Niemiecka Afryka Wschodnia, Deutsch-Ostafrika,
nazwa kolonii niem. obejmującej Tanganikę (1884–1919) oraz (koniec XIX w.–1916) terytoria ob. państw Rwanda i Burundi.
Niemiecka Akademia Przyrodników — Leopoldina, niem. Deutsche Akademie der Naturforscher — Leopoldina, Leopoldnisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher,
najstarsze niem. towarzystwo nauk., zał. 1652 w Schweinfurcie;
Niemiecka Chrześcijańska Partia Ludowa, niem. Deutsche Christliche Volkspartei (DCVP),
gł. reprezentacja polit. katolików niem. w Polsce;
Niemiecka, Nizina, Nizina Północnoniemiecka, Norddeutsches Tiefland, Norddeutsche Tiefebene,
część Niz. Zachodnioeuropejskiej, w Niemczech, pomiędzy dolinami Odry i Nysy Łużyckiej na wschodzie a doliną Ems na zachodzie, morzami: Północnym i Bałtyckim na północy a Średniogórzem Niem. i Masywem Czeskim na południu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia