nieliniowym

Encyklopedia PWN

ośrodek, w którym propagacja promieniowania optycznego (np. laserowego) zależy od gęstości mocy tego promieniowania;
zjawiska akustyczne, w których wartości wielkości opisujących zaburzenie sprężyste ośrodka (fale sprężyste) są duże w porównaniu z wartościami określającymi stan równowagi tego ośrodka;
zjawiska opt., w których polaryzacja elektr. ośr. materialnego zależy w sposób nieliniowy od natężenia pola elektr. fali świetlnej przechodzącej przez ten ośr.
układ fizyczny, którego parametry zależą od stanu układu;
dział optyki obejmujący badanie oddziaływań światła o wielkim natężeniu z materią (opt. zjawiska nieliniowe);
termin wprowadzony 1968 przez I. Prigogine’a na określenie spontanicznego porządkowania się układów termodynamicznych dalekich od stanu równowagi, w celu odróżnienia od struktur występujących w równowadze termodynamicznej, np. kryształów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia