nieformalne

Encyklopedia PWN

jedno z podstawowych pojęć socjologii. Grupa społeczna jest zbiorowością ludzi zespolonych więzią społeczną, przejawiającą się w poczuciu łączności, przynależności grupowej i działaniu na rzecz realizacji wspólnych celów.
socjol. kulturowo akceptowany związek między osobami przeciwnej płci, w którym utrzymywanie stosunków seksualnych jest aprobowane i z którym jest związane oczekiwanie, że narodzą się w nim dzieci.
gentlemen’s agreement
[dżẹntəlmənz əgrị:mənt; ang., ‘układ dżentelmeński’] Wymowa,
prawo w stosunkach międzynarodowych nieformalne, najczęściej ustne, porozumienie między reprezentantami państw, nawet bez wykazywania się formalnymi pełnomocnictwami, nie będące umową międzynarodową;
Brystygierowa, Bristigerowa, Julia, pseud. Daria, Ksenia, Luna, ur. 25 X 1902, Stryj, zm. 9 X 1975, Warszawa,
działaczka komunist.; podpułkownik w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (MBP);
w staroż. Rzymie nieformalne zgromadzenie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia