niedźwiadek

Encyklopedia PWN

astr. nazwa stosowana niekiedy na określenie gwiazdozbioru → Skorpiona.
zool. dawna nazwa → skorpionów.
Annaud
[anọ]
Jean Jacques Wymowa, ur. 1 X 1943, Juvisy-sur-Orge k. Paryża,
fr. reżyser filmowy;
Armia Krajowa (AK), Siły Zbrojne w Kraju (SZK), kryptonim Polski Związek Powstańczy (PZP),
konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie;
Brauron, ob. Vraona,
stanowisko archeol. w Attyce, na wybrzeżu M. Egejskiego, 38 km na wschód od Aten;
diabeł tasmański, Sarcophilus laniarius,
ssak z nadrzędu torbaczy, z rodziny niełazów, występuje wyłącznie na Tasmanii;
Domeyko, Domejko, Ignacy, ur. 31 VII 1802, Niedźwiadka n. Uszą (pow. nowogródzki), zm. 23 I 1889, Santiago,
polski geolog, mineralog i inżynier górnictwa, badacz Chile, filomata.
grylloi
[gr.],
w malarstwie hellenistycznym (III–I w. p.n.e.) przedstawienia ukazujące rzeczywistość w sposób groteskowy (gł. przez obdarzanie ludzi cechami zoomorficznymi, np. głową osła, świni) bądź karykaturalny (ośmieszający przez wyolbrzymienie wad i ułomności fiz.);
koala, Phascolarctos cinereus,
ssak z nadrzędu torbaczy, jedyny przedstawiciel rodziny koali (Phascolarctidae); występuje w lasach eukaliptusowych na terenie całej Australii, lecz wszędzie jest rzadki;
konspiracyjna organizacja wojsk. powołana XI 1944 w Grodzisku Mazowieckim;
„NIE”, „Niepodległość”,
kadrowa organizacja wojsk. tworzona od wiosny 1944 w celu kontynuowania walki o niepodległość Polski po zajęciu terytorium kraju przez Armię Czerwoną i przejęciu władzy przez komunistów;
Okulicki Leopold, pseud. Kobra, Niedźwiadek, Termit i in., ur. 12 XI 1898, Bratucice k. Bochni, zm. 24 XII 1946, Moskwa,
generał, cichociemny.
rz., lewy dopływ Prosny, płynie przez Wysoczyznę Kaliską, w woj.wielkopolskim;
Skorpion, łac. Scorpius, Niedźwiadek,
gwiazdozbiór nieba południowego;
m. powiatowe w województwie dolnośląskim, powiat grodzki (do 2002 i od 2013), siedziba pow. wałbrzyskiego, w G. Wałbrzyskich, nad Pełcznicą, częściowo w granicach Książańskiego Parku Krajobrazowego, na wys. 400–500 m.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

niedźwiedź
1. «duży ssak drapieżny o masywnej budowie ciała, krótkich kończynach, szczątkowym ogonie, pokryty długim, gęstym futrem»
2. «o człowieku niezgrabnym, niezdarnym»

• niedźwiedzi • niedźwiadek • niedźwiedzisko • niedźwiedzica
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia