nieciągły

Encyklopedia PWN

geny składające się z sekwencji kodujących (egzonów) i sekwencji nie kodujących (intronów);
mat. funkcja, która ma w swojej dziedzinie przynajmniej 1 punkt nieciągłości;
teorie wyjaśniające budowę materii przy założeniu jej nieciągłej, ziarnistej struktury.
aspekt
[łac.],
językozn. kategoria gramatyczna czasownika wyrażająca opozycję sposobów widzenia akcji; w językach słowiańskich jest to opozycja czasowników dokonanych do niedokonanych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia