niebyt

Encyklopedia PWN

filoz. w metafizyce to, co nie istnieje;
Eriugena Jan Szkot, Jerugena, Scottigena, Scottus, ur. 1. poł. IX w., Irlandia (zw. wówczas Scotia Maior), zm. ok. 877, Francja,
filozof i teolog.
filoz. w filozofii najbardziej podstawowe powody, dla których jakaś dziedzina rzeczywistości (przedmiotowej lub wewnątrzpodmiotowej) istnieje lub przybiera określoną strukturę.
Alliksaar Artur, ur. 15 IV 1923, Tartu, zm. 12 VIII 1966, tamże,
poeta estoński;
Baba Taher, przydomek Urian, ur. ok. 1000, Hamadan, zm. po 1055, tamże,
poeta perski;
Brodski Iosif A., ur. 24 V 1940, Leningrad (ob. Petersburg), zm. 28 I 1996, Nowy Jork,
rosyjski poeta, eseista i tłumacz.
dao, tao,
jedno z podstawowych pojęć chińskiej myśli filozoficznej, z którego wywodzi się nazwa taoizmu;
Demokryt z Abdery, Dēmókritos, ur. ok. 460, Abdera (Tracja), zm. ok. 370 p.n.e., tamże,
filozof grecki, najbardziej wszechstronny uczony starożytny przed Arystotelesem, współtwórca atomistycznej teorii budowy świata.
gnoza
[gr. gnṓsis ‘wiedza’, ‘poznanie’],
swoisty rodzaj wiedzy uzyskanej z poznania opartego na intuicji i kontemplacji w odróżnieniu od wiedzy wynikającej z uczenia się i doświadczenia zmysłowego.
Gombrowicz Witold Marian, ur. 4 VIII 1904, Małoszyce k. Opatowa, zm. 25 VII 1969, Vence (Francja),
prozaik, dramatopisarz, eseista, autor Ferdydurke i Dziennika.
Gorgiasz z Leontinoj, Gorgías, ur. ok. 475 p.n.e., Leontinoj (Sycylia), zm. ok. 375 p.n.e.,
gr. filozof, retor, teoretyk wymowy, jeden z czołowych sofistów;
filoz. w metafizyce właściwość tego, co jest jednym, niepodzielność bytu na byt i niebyt.
filoz. w metafizyce i ontologii synonim niebytu.
ontologizm
[gr.],
filoz.:
Palester Roman, ur. 28 XII 1907, Śniatyń (Podole), zm. 25 VIII 1989, Paryż,
kompozytor.
Platon, właśc. Arystokles, gr. Plátōn, Aristoklḗs, łac. Plato, Aristocles, ur. ok. 427, prawdopodobnie w Atenach (wg niektórych świadectw na wyspie Eginie), zm. 347 p.n.e., Ateny,
jeden z najsłynniejszych filozofów starożytnych Grecji; uczeń Sokratesa i nauczyciel Arystotelesa, założyciel Akademii Platońskiej.
Śankara, sanskr. Śaṅkara, ur. 788(?), Kalad(?), zm. 820(?), Kedarnath,
filozof indyjski.

Słownik języka polskiego PWN

niebyt «nieistnienie, nicość»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia