nie zabezpieczony

Encyklopedia PWN

ekon. niesformalizowany dokument ujmujący sumę kosztów gospodarczych lub innego przedsięwzięcia;
część dowództwa wojsk., organ kierujący w czasie wojny działalnością służb zabezpieczenia materiałowego, techn. i med. oraz organizacją tyłów i ich dowodzeniem;
bud. pokrywanie zewn. lub wewn. powierzchni ścian (lica ścian) budowli warstwą okładzinową, wykonaną z elementów (licówek) o odpowiednim kształcie, fakturze oraz kolorze;
lokata
[łac.],
ekon. operacja finansowa polegająca na ulokowaniu kapitału, czyli jego wydatkowaniu na zakup np. nieruchomości, papierów wartościowych, praw majątkowych w celu zabezpieczenia wartości tego kapitału i powiększenia go;
wojsk. część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku prochowego — miotającego, zapłonnika (spłonki), do zamocowania pocisku (w nabojach zespolonych) i uszczelnienia komory nabojowej podczas wystrzału oraz do zabezpieczenia ładunku przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi;
mahr
[arab.],
wg prawa muzułm. bezzwrotny dar małżeński wnoszony przez pana młodego;
ekon. akcja wydana w formie dokumentu,
wytwarzanie na powierzchni przedmiotów metalowych (gł. stalowych) lub niemetalowych cienkich powłok miedzianych;
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), ang. International Labour Organization Wymowa(ILO Wymowa),
organizacja międzynar., zał. 1919;
Morelly
[morelị] Wymowa,
ur. 1717 lub 1715, zm. 1778,
myśliciel francuski;
łącznotkankowe błony oddzielające powierzchnię mózgu i rdzenia kręgowego od otaczających je kości i stanowiące dodatkowe zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi.
mumia
[arab.< pers.],
zwłoki zabezpieczone przed rozkładem (mumifikacja) w sposób naturalny lub w wyniku różnych technik balsamowania;
układanie, przy wykorzystaniu technologii spawalniczych (spawanie), napoiny, tj. warstw metalu lub stopu, zwykle o odmiennym składzie chem. niż podłoże, na powierzchni metalowego przedmiotu, przy czym napoina stapia się z materiałem podłoża;
Narodowa Partia Australii, ang. National Party of Australia (NPA),
jedna z trzech gł. partii austral.; wywodzi się z tworzonych pod koniec XIX w. związków farmerskich;
Nowa Partia Demokratyczna, New Democratic Party (NDP),
kanadyjska partia polit. o programie socjaldemokratycznym;
osoba przebywająca w toni wodnej, z zasady nie zabezpieczona przed działaniem ciśnienia hydrostatycznego;
zespół przedsięwzięć, których celem jest zabezpieczenie życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową (katastrofa ekologiczna) lub takim miejscowym zagrożeniem, jak np. katastrofa budowlana, chemiczna;
działanie mające na celu ograniczenie ilości energii akustycznej wytwarzanej przez źródła hałasu, rozprzestrzeniania się jej, jak i przenikania do otoczenia człowieka.
okręt podwodny, pot. łódź podwodna,
okręt wojenny przeznaczony do pływania i walki w całkowitym zanurzeniu;
czasowe zajęcie przez siły zbrojne terytorium obcego państwa,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia