nie zabezpieczony

Encyklopedia PWN

Cadbury
[kạ̈dbəri]
George, ur. 19 IX 1839, Birmingham, zm. 24 X 1922, tamże,
brytyjski przemysłowiec i reformator społeczny; współwłaściciel wytwórni wyrobów czekoladowych Cadbury Brothers;
Ćandragupta I, z dynastii Guptów, żył w IV w.,
władca indyjski panujący ok. 320–ok. 330,
najstarszy znany dokument polski, wystawiony w języku łacińskim ok. 991 w Polsce, Niemczech lub Rzymie, zachowany w streszczeniu sporządzonym ok. 1087 w Rzymie.
dalia, georginia, Dahlia,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych);
ogół procesów technol. mających na celu nadanie elementom i wyrobom z drewna i tworzyw drzewnych wymaganego kształtu i wymiarów, usunięcie niedopuszczalnych wad drewna lub poprawę jego naturalnych cech przez uwydatnienie rysunku, barwy i połysku oraz nakładanie powłok malarsko-lakierniczych w celu wykończenia powierzchni, utwardzenia i zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi;
endogamia
[gr. éndon ‘wewnątrz’, gaméō ‘zawieram małżeństwo’],
nakaz zawierania małżeństw wewnątrz własnej grupy w celu zabezpieczenia jej przed utratą członków, wzmocnienia izolacji i utrzymania odrębności
era postępu, ang. Progressive Era,
termin odnoszący się do wewnętrznych dziejów USA 1900–20;
fideikomis
[łac. fideicomissum ‘zapis nieformalny’],
w prawie rzym. zapis będący prośbą spadkodawcy do dziedzica (lub zapisobiorcy), aby udzielił osobie trzeciej korzyści majątkowej kosztem spadku;
front
[łac. frons, frontis ‘czoło’]:
przenośne urządzenie do gaszenia pożaru;
dyscyplina naukowa powstała w XX w., badająca społeczne przyczyny i skutki procesu starzenia się;
Girón de Velasco
[hirọn de welạsko]
José Antonio, ur. 29 VIII 1911, Herrera de Pisuerga k. Palencii, zm. 22 VIII 1995, Fuengirola k. Málagi,
polityk hiszpański,
Grycz Józef, ur. 11 XII 1890, Zebrzydowice, zm. 23 X 1954, Warszawa,
bibliotekarz, organizator nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego;
północno-zachodnia część Pobrzeża Gdańskiego;
hiacynt, Hyacinthus,
rodzaj z rodziny hiacyntowatych (Hyacinthaceae, obecnie wydzielonej z liliowatych);
centralny organ administracji rządowej;
stowarzyszenia kupców, organizowane najczęściej do prowadzenia handlu zagranicznego.
koniugacja
[łac.],
biol.:
konserwacja zabytków
[łac. conservare ‘zachowywać’, ‘strzec’],
ustawowo zagwarantowany zakres podstawowych działań w systemie ochrony dziedzictwa narodowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia