nie zabezpieczony

Encyklopedia PWN

termolokacja
[gr.-łac.],
metoda wykrywania obiektów i określania ich położenia wykorzystująca promieniowanie elektromagnetyczne (głównie w zakresie podczerwieni, niekiedy mikrofal), emitowane przez te obiekty lub przez nie odbite;
instytucje kredytu hipotecznego miejskiego.
instytucje kredytu hipotecznego ziemskiego;
transport
[łac.],
zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków; obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia tego celu, tj. czynności ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek) oraz czynności manipulacyjne (np. opłaty); także dział gospodarki świadczący usługi polegające na przemieszczaniu osób i ładunków; t. bywają też nazywane zespół osób lub partia przemieszczanych ładunków.
system świadczeń zabezpieczający pracowników i ich rodziny przed ujemnymi następstwami utraty lub ograniczenia możliwości zarobkowania, utraty żywiciela lub zwiększenia obciążeń rodzinnych (choroba, macierzyństwo, inwalidztwo, starość, śmierć, brak pracy); jedna z technik zabezpieczenia społecznego.
najdłuższa rzeka w Polsce i druga pod względem wielkości dorzecza (po Newie) w zlewisku Morza Bałtyckiego;
Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Sodrużestwo Niezawisimych Gosudarstw,
związek gospodarczo-polityczno-wojskowy Rosji i 10 (początkowo) byłych republik związkowych ZSRR, powstały 8 XII 1991, w wyniku umowy podpisanej na spotkaniu w Puszczy Białowieskiej prezydenta Rosji B. Jelcyna, prezydenta Ukrainy Ł. Krawczuka i przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi S. Szuszkiewicza.
prawo instytucja prawna mająca na celu zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy (małżonek, najbliżsi krewni) należących do kręgu spadkobierców ustawowych, którzy muszą otrzymać ze spadku korzyść niezależnie, a nawet wbrew woli spadkodawcy;
akredytywa
[fr. accréditif],
forma rozliczeń bezgotówkowych w obrocie krajowym i międzynarodowym za pośrednictwem banku, stosowana jako zabezpieczenie przysługującej wierzycielowi płatności;
Akt unii, Act of Union,
ustawy Anglii i Szkocji z 1707 o zjednoczeniu obu królestw w Królestwo Wielkiej Brytanii;
potoczna nazwa śródziemnomor. byliny Anemone coronaria (gat. z rodzaju zawilec) oraz jej ozdobnych odmian;
rozporządzenie ministra łączności, które ukazało się 20 II 1986, szczegółowo określało warunki wydawania zezwoleń na radiowe i telewizyjne odbiorniki satelitarne.
prowincja rzym.; dawne królestwo Nabatejczyków zajęte za panowania Trajana 106 przez Rzymian, ze stolicą w Bosrze oraz gł. m. Petrą;
pieniądze papierowe wypuszczone do obiegu 1769 w Rosji, 1789 we Francji, gdzie początkowo miały charakter bonów hipotecznych, oprocentowanych w wysokości 5%, a zabezpieczonych dobrami nar.;
biskwit
[fr.],
techn. półprodukt w przemyśle ceramicznym;
brygantyna
[fr. < wł.],
zbroja płytowa używana w Europie i Azji w XIII–XV w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia