nie zabezpieczony

Encyklopedia PWN

kryminalistyka
[niem. < łac. criminalis ‘dotyczący zbrodni’],
interdyscyplinarna nauka stosowana, należąca do grupy nauk penalnych, opracowująca na podstawie własnych badań oraz adaptowania osiągnięć innych nauk zgodne z prawem skuteczne sposoby i procedury postępowania w celu wykrycia przestępstw i ich sprawców.
Law
[lo:]
John of Lauriston Wymowa, ur. 16 IV 1671, Edynburg, zm. 21 III 1729, Wenecja,
szkocki finansista i ekonomista.
Lloyd’s of London
[loıdz əw lạndən] Wymowa,
właśc. Corporation of Lloyd’s Wymowa,
międzynarodowe stowarzyszenie, powołane 1727 przez grupę kupców, bankierów i właścicieli statków w celu zawierania transakcji na ubezpieczenia morskie, z siedzibą w Londynie.
dziedzina medycyny zajmująca się wpływem warunków lotu na organizm ludzki oraz zabezpieczeniem człowieka przed skutkami ich oddziaływania.
Namacjanus, Rutilius Claudius Namatianus, żył na przeł. IV i V w.,
poeta rzymski; pochodził z Galii, prawdopodobnie z Poitiers lub Tuluzy;
kwota ok. 430 tysięcy dukatów w złocie pożyczona przez królową Bonę Filipowi II hiszpańśką, zabezpieczona na jego dobrach w Królestwie Neapolu;
ekon. określenie popytu na pieniądz wprowadzone przez J.M. Keynesa; ściślej — wyjaśnienie Keynesa, dlaczego podmioty gospodarcze trzymają gotówkę w warunkach, gdy stopa procentowa (rekompensata za rezygnację z płynności) jest dodatnia.
zespół norm procesowych regulujących tryb, zasady i sposób realizacji prawa karnego skarbowego w postępowaniu organów państw., zmierzający do ustalenia, czy dany czyn zabroniony (przestępstwo lub wykroczenie skarbowe) został popełniony, kto go popełnił i jaką karę należy zastosować wobec sprawcy;
zespół norm prawnych zawartych głównie w umowach międzynarodowych, które odnoszą się do zatrudnienia i stosunków pracy;
ekon. pożyczka zaciągana przez rząd danego kraju za granicą, w celu zachowania stabilności krajowej waluty (zapobieżenia lub ograniczenia tempa jej deprecjacji).
środki zapobiegające uchylaniu się podejrzanego (oskarżonego) od osądzenia i wykonania kary, stosowane w postępowaniu karnym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także zapobiegające popełnieniu przez oskarżonego nowego przestępstwa;
środki zaspokajania indywidualnych potrzeb jednostki i rodziny, których uzyskanie nie jest bezpośrednim efektem własnej pracy; są one podstawowym instrumentem polityki społecznej i formą realizacji zabezpieczenia społecznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia