nie zabezpieczony

Encyklopedia PWN

Elżbieta z Turyngii,
hebr. ’el îšebā‘ ‘Bóg jest pełnią’,
Elżbieta Węgierska, ur. 1207, Bratysława lub Sárospatak (pn. Węgry), zm. 16 XI 1231, Marburg (Hesja),
księżniczka z rodu Arpadów, córka króla Węgier, Andrzeja II, tercjarka franciszkańska.
fracht
[niem.]:
opłata pieniężna należna przewoźnikowi morskiemu za przewóz ładunku;
Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej, właśc. Karta podstawowych praw socjalnych pracowników, fr. La Charte communautaire des drois sociaux fondamentaux des travailleurs, niem. Strasbourg Charter,
polityczna deklaracja szefów państw i rządów krajów członkowskich EWG (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii), podpisana 9 XII 1989 na szczycie w Strasburgu.
inform. metody zabezpieczenia danych, zgromadzonych w systemach informatycznych, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub ujawnieniem wskutek zdarzeń losowych (np. awarii zasilania, sprzętu komputerowego, błędu operatora, błędu oprogramowania) i przed celowym działaniem osób trzecich (sabotaż, nielegalny dostęp nieuprawnionych użytkowników do danych);
górn. wyrobisko górnicze o przekroju kołowym, o znacznej długości w stosunku do średnicy, wykonane w skałach skorupy ziemskiej metodami wiertniczymi (wiercenie);
powłoki optyczne, cienkie warstwy optyczne,
fiz. cienkie warstwy różnych materiałów, którymi powleka się powierzchnie elementów opt. (np. płytek płasko-równoległych, soczewek czy pryzmatów) w celu modyfikacji opt., fiz. lub chem. właściwości tych powierzchni;
zespół uprawnień przyznanych podmiotowi prawa przez obowiązujące prawo, służących zabezpieczeniu jego interesów i dających mu pewną swobodę kształtowania stosunków prawnych;
zapora ogniowa, ang. firewall,
inform. program lub urządzenie chroniące komputer (lub lokalną sieć komputerową) przed nieuprawnionym dostępem z Internetu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia