nie zabezpieczony

Encyklopedia PWN

Wergiliusz, Publius Vergilius Maro, ur. 70 r. p.n.e., Andes k. Mantui, zm. 19 r. p.n.e., Brundisium (ob. Brindisi),
najwybitniejszy z epików rzymskich.
filoz. w systemach filoz. i rel. drugi, oprócz duszy, element tworzący człowieka.
commercial papers
[kəmə̣:szl pẹıpərz; ang.],
krótkoterminowe papiery dłużne (zwane też bonami lub wekslami komercyjnymi), emitowane przez instytucje niefinansowe; są wystawiane na okaziciela.
macrovision
[mäkrəuwı̣żn],
system zabezpieczania filmów rozprowadzanych na kasetach wideo przed nielegalnym pirackim kopiowaniem.
ekol. zespół przedsięwzięć i działań w ramach ochrony przyrody, mających na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i grzybów oraz zwierząt wraz z ich siedliskami;
okupacja
[łac.]:
stan prawny warunkujący dopuszczalność przeprowadzenia postępowania sądowego;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
Tyszkiewicz Stefan, hrabia, ur. 24 XI 1894, Warszawa, zm. 6 II 1976, Londyn,
polski inżynier, konstruktor i wynalazca.
ekon. stan całkowitego zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb jednostki i społeczeństwa.
ród szlachecki herbu Sas, osiadły na Rusi Czerwonej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia