nie zabezpieczony

Encyklopedia PWN

kanadyjska ogólnoinformacyjna gazeta codzienna, wyd. w Toronto;
szt. plast. w grafice działanie odpowiednimi preparatami na płytę z przygotowanym i zabezpieczonym na niej rysunkiem;
żegl.:
zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków materialnych do zaspokajania potrzeb życiowych jednostki lub rodziny.
konserwowanie żywności (półprodukty i produkty) w celu zabezpieczenia jej przed zepsuciem, gł. wskutek działania drobnoustrojów, enzymów, reakcji chem., zjawisk fiz., także owadów i gryzoni.
wahadłowiec, samolot kosmiczny, pot. prom kosmiczny,
załogowo-transportowy statek kosmiczny wielokrotnego użycia, przeznaczony do transportu ludzi i sprzętu na orbitę okołoziemską i z powrotem (używany m.in. do umieszczania w przestrzeni kosmicznej sztucznych satelitów Ziemi i sond kosmicznych) oraz prowadzenia przez kilkuosobową załogę badań naukowych i eksperymentów technicznych na orbicie.
WiFi, ang. Wireless Fidelity,
inform. rodzina protokołów komunikacyjnych bezprzewodowej transmisji danych (warstwy 1. i 2.), zgodnych ze standardami serii IEEE 802.11;
wizjer
[niem. < łac.],
bud. zabezpieczony i często wyposażony w soczewkę otwór w ścianie pomieszczenia, zbiornika lub drzwi, służący do obserwacji przestrzeni za nim.
typ władzy suwerennej i uniwersalnej na danym terytorium państwowym, zdolnej do zabezpieczenia obowiązującego porządku prawnego, społecznego i ekonomicznego, spełniającej również inne wewnętrzne i zewnętrzne funkcje państwowe;
górn. pusta przestrzeń w kopalni powstała po przeprowadzeniu procesu wybierania kopaliny;
bud. podnoszenie się ku górze powierzchni przemarzającego gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek kapilarnego podciągania wody gruntowej do strefy przemarzania;
w Polsce zakład, w którym odbywa się karę pozbawienia wolności;
żyrant, poręczyciel wekslowy,
zapłacenie przez żyranta sumy wekslowej daje mu prawo dochodzenia zwrotu tej sumy od osoby, której zobowiązanie zabezpieczył i od tych wszystkich, którzy wobec tej osoby odpowiadają wekslowo.
żyro
[niem. < wł.],
czynność prawna polegająca na przyjęciu odpowiedzialności z tytułu weksla w przypadku niewypłacalności dłużnika;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia