nerwica

Encyklopedia PWN

nerwice, neurozy, psychonerwice,
grupa zaburzeń psychicznych stanowiących szczególnie nasilone lub długotrwałe odmiany reakcji na trudne sytuacje psychiczne i społ., które powodują cierpienie, sprzyjają nieprzystosowaniu i ograniczają możliwość swobodnego rozwoju osobowego;
Freud
[froid]
Sigmund Wymowa, ur. 6 V 1856, we Freibergu (ob. Příbor, Czechy), zm. 23 IX 1939, Londyn;
austriacki neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy.
med. grupa objawów zaburzeń psychicznych;
psychol. reakcje psychiczne pojawiające się w sytuacjach wywołujących poczucie lęku i osobistego zagrożenia, umożliwiające zmniejszenie lub eliminację tego poczucia bez zmiany obiektywnej sytuacji;
neurastenia
[łac. < gr. neúron ‘nerw’, asthéneia ‘bezsilność’, ‘słabość’],
zespół asteniczny, zespół przewlekłego zmęczenia,
med. wychodząca z użycia nazwa jednej z postaci nerwicy;
psychastenia
[gr. psychḗ ‘dusza’, asthéneia ‘osłabienie’],
tradycyjna, wychodząca z użycia nazwa postaci nerwicy przejawiającej się m.in. występowaniem fobii, natręctw i depersonalizacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia